Mogelijkheden

Ik ben sinds 1999 bedrijfsjurist en heb een brede kennis van het recht: Afbeeldingsresultaat voor quality
Een echte generalist die graag bedrijfsbreed juridisch adviseert.
Ik heb kennis van het bestuursrecht en privaatrecht. Door de jaren heen ben ik gespecialiseerd in overeenkomstenrecht, zoals arbeidscontracten en vastgoedrecht.

Eigenlijk lijkt mijn juridische werk veel op het medische werk van een huisarts: Veel parate kennis van alle facetten, voldoende om de dagelijkse klachten en vragen te kunnen behandelen en om een organisatie gezond te houden.

Grondzaken;
Ik heb sinds 1996 ervaring en kennis van grondzaken en vastgoed(recht), zo adviseer ik over (ver)koopovereenkomsten, grondzaken bij projecten, gemeentelijk vastgoed en grondexploitatie.

Arbeidszaken en personeelsbeleid;
Ik ben bij uitstek uw gesprekspartner als het gaat over het opstellen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en oproepcontracten (MUP, nul-urencontracten, min-max contracten) etc. Omdat (arbeids-)contracten een niet te onderschatten onderdeel zijn van uw bedrijfsvoering, is het zaak hier adequaat mee om te gaan.
Arbeidscontracten maken deel uit van uw personeelsbeleid, voor startende ondernemingen of sterk groeiende ondernemingen is het belangrijk om de personeelszaken goed op orde te hebben. Ik ben u hier graag bij van dienst.

Heeft u vragen over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

(Dreigend) Ontslag
Indien u wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag dan adviseer en help ik u graag.
Het intake-gesprek is altijd gratis en meestal factureer ik mijn uren direct aan werkgever.
U betaalt bij mij dan enkel een voorschot tussen € 500,- en € 1.500,-.
Als u een vaststellingsovereenkomst of voorstel van uw werkgever ontvangt waarin uw ontslag geregeld wordt, dan is het gebruikelijk dat u juridisch advies krijgt en dat dit door werkgever betaald wordt.
Neem dus s.v.p. contact met mij of een andere arbeidsrechtjurist op en zorg dat uw rechten gerespecteerd worden.

Contractenrecht/ Legal scan
Ondernemen is risico's nemen. Een goede ondernemer verstaat de kunst zulke risico's beheersbaar te maken en te houden.

Wie risico's beheersbaar wil maken, moet de risico's eerst in beeld brengen. Vooral juridische risico's worden vaak over het hoofd gezien, met alle mogelijke gevolgen van dien. De meeste juridische problemen kunnen worden voorkomen als er voldoende zou zijn vóór- en nágedacht.
Met de Legal Scan breng ik uw (juridische) risico's in kaart en kan ik u concrete aanbevelingen doen.

Procesmatig adviseren;
Het uitvoeren van interne bedrijfsanalyses en het (in onderling overleg) opzetten, begeleiden en implementeren van een nieuwe inhoudelijke behandeling met verbeterde processen en efficiënte werkprocessen.

Training & Advies;
Van elkaar leren en samen werken aan verbetering zijn belangrijke peilers. Ik besteed een deel van mijn tijd aan het (structureel) uitwisselen van inhoudelijke vakkennis en vooral te werken aan de praktische invoering hiervan in de dagelijkse praktijk van een organisatie.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers